iAfrica Film Festival 2020

Our homes

Den Haag heeft een prachtig filmfestival in haar midden, het iAfrica Film Festival (iAFF). Een specifiek festival dat een platform creëert voor Afrikaanse filmmakers. Het publiek werpt een blik door de lens van de filmmakers op diverse Afrikaanse landen, Afrikaanse maatschappijen en Afrikaanse culturen. 

Dit jaar als thema Our homes. Mensen met een migratieachtergrond leven met twee ‘homes’: het thuis in hun nieuwe land, en het thuis dat ze hebben achtergelaten. Een leven bouwen in Europa betekent vaak ontworteld raken in het geboorteland. Het is een blijvende zoektocht om zich in beide werelden thuis te voelen zonder zichzelf te verloochenen. 

Our Homes is breed op te vatten in een continent dat zo gekoloniseerd is geweest als Afrika. Het is ook wat Europa heeft gebracht naar het Afrikaanse continent, en andersom. Hoe maakt die – soms verafschuwde - erfenis deel uit van wat ‘thuis’ is? Het brede thema Our Homes zal voor de Afrikaanse diaspora veel betekenis hebben, en is herkenbaar voor eenieder die ooit zijn/haar thuis heeft achtergelaten. Aan anderen biedt het een toegankelijke manier om begrip te krijgen voor een scala van gevoelens die gepaard gaan met migratie.

Met de film Yao opent het iAfrica Film Festival 2020 - Our Homes. Deze hartverwarmende roadmovie brengt een Frans-Senegalese auteur terug naar Senegal, waar hij zijn nieuwe boek zal promoten. De ontmoeting met een temperamentvolle 13-jarige fan leidt tot een reis door Senegal en brengt de auteur in contact met het land dat óók zijn land is, maar dat hij nog nauwelijks kent. Een herkenning met een ander thuis wat de vraag oproept: wat is thuis? 

English:
The theme of the 5th edition of the iAfrica Film Festival 2020 is Our Homes. The iAfrica Film Festival opens the film festival with the feature film Yao. This heartwarming road movie brings a Franco-Senegalese author back to Senegal, where he will promote his new book. The encounter with a spirited 13-year-old fan leads to a journey through Senegal and brings the author into contact with the country that is also his country of origin, but which he hardly knows yet. A recognition with home that raises the question: what is home exactly?

People with a migration background feel as if they live in two 'homes': the home in their new country of choice or country of birth, and the home they left behind or the home of where their roots lie. It is an ongoing quest to feel at home in both worlds without denying oneself. The African diaspora will definitely relate to the broad theme of our 5th edition - Our Homes. On the other hand, it offers others a way to understand the complexity of migration in general and what it entails to be a migrant, specifically.