Filmhuis Den Haag wordt knooppunt voor filmeducatie in de regio

Filmhuis Den Haag start met een filmeducatie-hub in de regio Zuid-Holland. De film-educatieve expertise van Filmhuis Den Haag kan daardoor uitwaaieren naar omliggende gebieden. Met een hub als regionaal knooppunt, waar vraag en aanbod worden samengebracht, kunnen meer leerlingen bereikt worden met film- en media-educatie. En film (in de meest brede zin van het woord) leren kijken en maken is geen overbodige luxe in onze samenleving waar we steeds meer communiceren in beeld.
Filmhuis Den Haag is sinds jaar en dag heel actief op het gebied van filmeducatie en beeldgeletterdheid. In Filmhuis Den Haag worden - jaar in jaar uit - meer dan 17.000 scholieren opgeleid in film maken en - kijken onder leiding van jonge filmmakers. Het voordeel van uitbouwen vanuit Filmhuis Den Haag is dat gebruik wordt gemaakt van een bestaande infrastructuur: met een goede lokale en regionale inbedding, een uitgebreid netwerk en zicht op het aanbod.
 
Vanuit de hub wordt actief samengewerkt met scholen en aanbieders van educatieve programma’s in de regio, met filmtheater LUX Nijmegen die een hub opzet in de regio Gelderland en met EYE Filmmuseum dat op nationaal niveau filmeducatie coördineert. Uiteraard wordt expertise van regionale partners waar ook activiteiten op het gebied van filmeducatie plaatsvinden, samengebracht in de hub. De filmeducatie-hub wordt gerealiseerd met steun van het Nederlands Filmfonds.