Filmfocus

Een andere manier van kijken naar een premièrefilm of klassieker, eens per maand op een dinsdagavond.

​Maandelijks legt Filmhuis Den Haag de focus op een premièrefilm met een korte inleiding (ongeveer 10 minuten) die extra informatie over de film biedt. Afhankelijk van de film zelf betreft dat bijvoorbeeld het land van herkomst, de staat van dienst van een regisseur, het onderwerp van de film. Maar altijd wordt vooral het accent gelegd op de stijl en vorm van de film: wat de camera ons laat zien, wat het geluid ons vertelt en hoe dat gebeurt.

Na afloop praten we graag met u na over de film in het café!