Filmeducatie-hub

Zuid-Holland

In mei 2019 is Filmhuis Den Haag een pilot gestart om een filmeducatie-hub in de regio Zuid-Holland op te zetten: een regionaal knooppunt waar vraag en aanbod worden samengebracht, met als doel om meer leerlingen te bereiken met film- en media-educatie. 

Film, en in bredere zin beeld, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Beelden kijken, maken, delen: het speelt een enorme rol in het leven van kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat ze kritische kijkers en makers worden. Het liefst al op jonge leeftijd. Beelden moet je leren lezen en leren maken, zoals je leert lezen en schrijven. Op veel scholen is hier steeds meer aandacht voor, maar filmeducatie heeft nog altijd geen structurele plek in het onderwijs. 

Deze pilot is erop gericht om, vanuit de hub als regionaal knooppunt, de wensen en behoeften van scholen nader in kaart te brengen, passend (bestaand) aanbod hieraan te koppelen, deskundigheid te bevorderen en zo meer leerlingen te bereiken met filmeducatie. De hub inventariseert, ondersteunt, faciliteert en adviseert het onderwijs, aanbieders van filmeducatie, en cultuurbemiddelaars. Daarbij wordt actief samengewerkt met partners in de regio, filmtheater LUX Nijmegen die een hub opzet in de regio Gelderland en met EYE Filmmuseum dat op nationaal niveau filmeducatie coördineert. Uiteraard wordt expertise van regionale partners samengebracht in de hub.

Contact
Wil je meer weten over de hub en wat de hub voor jouw organisatie of school kan betekenen? Neem dan contact op met Susanne Cammelbeeck, projectsecretaris, filmeducatiehub@filmhuisdenhaag.nl, 070 - 365 60 30.


De filmeducatie-hub wordt gerealiseerd met steun van het Nederlands Filmfonds.