Beeldung

knooppunt voor film- en beeleducatie Zuid-Holland

In mei 2019 is Filmhuis Den Haag gestart met de pilot Beeldung: knooppunt voor film- en beeleducatie in Zuid-Holland. Beeldung verbindt het onderwijs, aanbieders en bemiddelende instellingen op het gebied van beeleducatie, met als doel meer leerlingen op te leiden tot kritische kijkers en makers.

Film, en in bredere zin beeld, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Beelden kijken, maken, delen: het speelt een enorme rol in het leven van kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat ze kritische kijkers en makers worden. Het liefst al op jonge leeftijd. Beelden moet je leren lezen en leren maken, zoals je leert lezen en schrijven. Op veel scholen is hier steeds meer aandacht voor, maar filmeducatie heeft nog altijd geen structurele plek in het onderwijs. 

Deze pilot is erop gericht om, vanuit Beeldung als regionaal knooppunt, de wensen en behoeften van scholen nader in kaart te brengen, passend (bestaand) aanbod hieraan te koppelen, deskundigheid te bevorderen en zo meer leerlingen te bereiken met filmeducatie. Beeldung inventariseert, ondersteunt, faciliteert en adviseert het onderwijs, aanbieders van filmeducatie, en cultuurbemiddelaars. Daarbij wordt actief samengewerkt met partners in de regio, filmtheater LUX Nijmegen die een hub opzet in de regio Gelderland en met EYE Filmmuseum dat op nationaal niveau filmeducatie coördineert. Uiteraard wordt expertise van regionale partners samengebracht in Beeldung.

Contact
Wil je meer weten over Beeldung en wat de Beeldung voor jouw organisatie of school kan betekenen? Neem dan contact op met Susanne Cammelbeeck, projectsecretaris, info@beeldung.nl, 070 - 217 1661.

Beeldung wordt gerealiseerd met steun van het Nederlands Filmfonds.