‹ naar info

Nieuws

augustus 2021
Filmhuis Den Haag benoemt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Op 21 juni jl. zijn Hedwig Verhoeven en Dick Zwaveling toegetreden tot de Raad van Toezicht van Filmhuis Den Haag. Eva Lemaier en Mark Capel zijn onlangs teruggetreden. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van Filmhuis Den Haag zijn hen zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij in de lange tijd dat ze aan het Filmhuis verbonden zijn geweest hebben geleverd.

Voor de invulling van de ontstane vacatures is het Filmhuis op zoek gegaan naar kandidaten met een sterke lokale betrokkenheid én specifieke expertise op het gebied van organisatieontwikkeling en financiën. Dorothée Meijer, voorzitter: “Zowel Hedwig Verhoeven als Dick Zwaveling beschikken over de specifieke kwaliteiten die de Raad van Toezicht nodig heeft om haar toezichthoudende taak goed uit te kunnen voeren. Ik zie er naar uit om samen met hen de komende jaren invulling te geven aan onze rol als toezichthouder en samen met de bestuurder en de organisatie verder te bouwen aan de culturele en maatschappelijke betekenis van Filmhuis Den Haag”.

Hedwig Verhoeven heeft een brede ervaring als directeur, bestuurder en toezichthouder bij verschillende organisaties, zowel binnen als buiten de culturele sector. Haar huidige functie is directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hedwig: ‘’Het Filmhuis staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk: de huidige locatie wordt verbouwd tot een prachtig nieuw Filmhuis dat aan de huidige wensen én eisen zal voldoen. En ook na de verbouwing zal ze een belangrijke positie in het culturele en maatschappelijke debat van Den Haag blijven vervullen. Ik zie er naar uit om de directie van het Filmhuis bij te staan in de voorliggende keuzes en op die manier een bijdrage aan de toekomst van deze mooie organisatie in mijn eigen stad te leveren.’’

Dick Zwaveling heeft voor veel verschillende organisaties gewerkt als project- en algemeen manager. Hij werkt nu als zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaamheid en is toezichthouder bij Stibat Services en Duurzaam Den Haag. Dick: “Het Filmhuis is een bijzonder instituut met een belangrijke cultuur-maatschappelijke positie in ons Den Haag. Het heeft een indrukwekkende historie en een zeer veelbelovende toekomst voor zich. Een belangrijke verantwoordelijkheid en ook een voorrecht om als toezichthouder bij te mogen dragen aan die toekomst en ik ga daar met veel zin mee aan de slag!”

Met de aanstelling van Dick Zwaveling en Hedwig Verhoeven is de Raad van Toezicht van Filmhuis Den Haag weer voltallig. De Raad bestaat naast voorzitter Dorothée Meijer en de nieuw aangetreden leden voorts uit Munish Ramlal en Leontine van Vlerken.

Filmhuis Den Haag vertoont film op een pop-up locatie

Vanaf vrijdag 11 juni 2021 vestigt het Filmhuis zich tijdelijk in Concordia CC; het gebouw aan het Spui wordt gerenoveerd

Eindelijk zijn de filmtheaters weer open! Ook Filmhuis Den Haag is verheugd om weer bezoekers te mogen ontvangen. Alleen zal dit voorlopig niet in het vertrouwde pand aan het Spui zijn. Aldaar wordt op initiatief van de eigenaar, Gemeente Den Haag, de komende maanden groot onderhoud verricht. Het Filmhuis verhuist daarom tijdelijk naar een pop-up locatie 800 meter verderop. In Concordia CC, de nieuwste Haagse cultuurspot, is onderdak gevonden om tot de herfst de mooiste films te blijven vertonen aan vele Haagse filmliefhebbers. In het najaar heropent het Filmhuis op haar vertrouwde plek. Technisch volledig aangepast aan de eisen van deze tijd, mét een tentoonstelling en vernieuwd café.

Géke Roelink, directeur Filmhuis Den Haag: “Het is uiteraard ongelukkig dat we precies nu, na een lange sluiting, alsnog de deuren aan het Spui dicht moeten houden. Het goede nieuws is wel dat er in het najaar een verbeterd Filmhuis staat. Dankzij het gemeentelijk onderhoud met onder meer vernieuwde luchtbehandeling en   duurzame verwarming en koeling. Vanzelfsprekend grijpen we ook even de kans om een aantal wensen door te voeren.  Bij heropening kunnen bezoekers niet alleen genieten van film en randprogrammering, maar ook van een expositie over film & soundtrack. In de tussentijd blijven we, met dank aan Concordia CC en de gemeente, alle Haagse filmliefhebbers bedienen van het nieuwste aanbod en fijne klassiekers. Onze collega’s staan te popelen om iedereen weer te verwelkomen.” 

Over Concordia CC

Op 1 mei jongstleden opende Concordia CC haar deuren in het monumentale pand aan Hoge Zand 42. Dit nieuwe cultuurcentrum ligt in de wijk achter het PAARD. In het gebouw nemen OPERA2DAY, Firma MES en Muziekcentrum 1001Nachten ook hun intrek. Het pand gaat als ontwikkelplek voor makers uit de podiumkunsten fungeren en heeft een theaterzaal voor 56 bezoekers (1.5 meter capaciteit) die tijdelijk wordt omgetoverd tot filmzaal. Daarnaast is er een ruime foyer en café, die zodra de coronamaatregelen dit toelaten opent.

Grens van de grap

Filmhuis Den Haag en Beeld en Geluid Den Haag starten een educatief duoprogramma over satire en het belang van persvrijheid. In het programma staat satire in al zijn vormen centraal.


Scholieren starten de dag met de workshop De grens van de grap in het dit jaar geopende mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag en kijken daarna in Filmhuis Den Haag het komische drama Jojo Rabbit (2019). Vervolgens vindt een nagesprek plaats. Het programma is geschikt voor scholieren van de bovenbouw voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. In het gecombineerde programma leren scholieren en studenten nadenken over het belang van satire voor een vrije en open samenleving. De workshop De grens van de grap van Beeld en Geluid leert leerlingen wat satire is, hoe ze het kunnen interpreteren en waar vrijheid van meningsuiting en beledigen met elkaar botsen. Ook verkennen de leerlingen hun eigen persoonlijke grens door het spelen van het satirespel. Welke persoonlijke waarden zijn verbonden aan deze persoonlijke grenzen? Tot slot verbeelden de leerlingen hun kritiek op de macht door het maken van een eigen satirische meme.

De film Jojo Rabbit is een satirische film die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film volgt een eenzaam Duits jongetje, wiens wereldbeeld op zijn kop staat wanneer hij ontdekt dat zijn alleenstaande moeder een Joods meisje op hun zolder verstopt. Hij heeft één bondgenoot: zijn imaginaire vriend Adolf Hitler. De film werd vanwege de (in sommige ogen) ‘ver over de grens gaande’ satire gemengd ontvangen. Regisseur Taika Waitit won de Oscar voor Beste Bewerkte Scenario. Voorafgaand aan de film wordt een inleiding gegeven en na afloop volgt een nagesprek met de leerlingen/studenten over film en satire.

Suzanne van der Wateren (Productmanager Onderwijs Beeld en Geluid): “In Nederland zijn we vrij om iedereen te bespotten en met humor een spiegel voor te houden. Satiremakers maken er hun werk van: ze maken grappen over politiek, religie en het koningshuis. In de krant, internet, op de tv of in hun films. Zo is satire de waakhond van de macht en helpt het om de maatschappelijke verhoudingen in balans te houden. Juist in deze tijd van polarisatie is satire een zeer belangrijk middel.”

Ester Hendriksen (Coördinator Educatie Filmhuis Den Haag): “Films die schuren of een beetje pijn doen, zijn toch vaak de meest interessante. Filmhuis Den Haag bereikt jaarlijks meer dan 187.000 leerlingen, ook met films die soms tot flinke discussies leiden. De filmzaal blijkt gelukkig vaak een productievere plek voor dialoog, dan Twitter.”

Maart 2020 - Film, vrouw en politiek:

in gesprek met Minister Sigrid Kaag

Minister Kaag was eerder dit jaar te gast om in een vraaggesprek met onze directeur Géke Roelink te reflecteren op barrières en patronen die vrouwen in de politiek tegenkomen.
Beluister hier de podcast van het gesprek. Aan de hand van filmfragmenten met vrouwelijke rolmodellen uit de politiek stelt het Filmhuis dit onderwerp aan de orde in de hoop meer vrouwen te laten floreren in de politiek. Najaar 2020 is minister van Defensie, Ank Bijleveld, onze gast.

Filmhuis Den Haag krijgt positief advies Kunstenplan 2021-2024

Op vrijdag 24 april heeft de onafhankelijke commissie van de Gemeente Den Haag haar advies uitgesproken over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, oftewel het Kunstenplan. De commissie adviseert overwegend positief over de aanvraag van Filmhuis Den Haag.

“De commissie heeft bewondering voor de succesvolle wijze waarop Filmhuis Den Haag met een breed en kwalitatief hoogwaardig filmaanbod en verdiepende randprogrammering een groot publiek weet te bereiken. De Commissie is ook positief over het groeiende aantal samenwerkingspartners en de maatschappelijke verankering van het Filmhuis in de stad. Daarnaast heeft zij waardering voor het film- educatieve programma, waarmee de organisatie een relevante rol speelt in het vergroten van mediawijsheid bij jongeren en een bijdrage levert aan talentontwikkeling en de ondersteuning van filmmakers in de stad. Net als vier jaar geleden beschouwt de Commissie het Filmhuis als een belangrijke pijler in het culturele bouwwerk van Den Haag.”

Korting op de huidige subsidie en hoge mate van cultureel ondernemerschap vormen in crisistijd een grote bedreiging voor Filmhuis Den Haag

De commissie adviseert desalniettemin om € 22.945,- minder subsidie toe te kennen dan het huidige subsidiebedrag. Als het college dit advies opvolgt staat het Filmhuis voor een hele grote uitdaging.

Dankzij succesvol cultureel ondernemerschap haalt Filmhuis Den Haag voor relatief hoge mate (ruim 70%) inkomsten uit de markt. De subsidieratio van minder dan 30% fungeert als vliegwiel voor activiteiten die 100% maatschappelijk, educatief en cultureel van betekenis zijn. Minder subsidie betekent minder aanbod.

Daar komt nu de Coronacrisis en bijbehorende sluiting van het Filmhuis bovenop: zonder publiek, geen inkomsten en het is niet de verwachting dat het Filmhuis in de anderhalvemetersamenleving spoedig weer voldoende inkomsten heeft. Een relatief lage subsidieratio en succesvol cultureel ondernemerschap vormen nu een grote bedreiging voor het Filmhuis.

Podium voor Haagse filmmakers

Mei 2019 - Terugblik ROOTS Film Festival

Van 10 t/m 12 mei 2019 waren we een open huis voor Haagse filmmakers tijdens het ROOTS Film Festival. Ook namen we onze 70mm projector in gebruik en werden er prijzen uitgereikt aan jong talent. Een terugblik!

23 december 2019

Recordaantal bezoekers voor Filmhuis Den Haag
Meer dan 365.000 bezoekers, waaronder 170.000 bezoekers voor film en 18.000 voor educatie 

Filmhuis Den Haag verwacht het jaar positief af te sluiten met een recordaantal bezoekers. In totaal hebben meer dan 365.000 bezoekers het Filmhuis bezocht, waaronder ruim 170.000 voor filmprogramma's en ruim 18.000 voor educatie. Dit betekent dat naast de bezoekers voor film en educatie ca. 177.000 mensen het Filmhuis hebben weten te vinden om het doorlopende filmprogramma in Studio A te bekijken, koffie te drinken, te werken of te dineren. Daarnaast startte het Filmhuis in 2019 Beeldung: knooppunt voor beeldeducatie in Zuid-Holland.

Populaire films en lokale samenwerking
Naast vele klassiekers en cult-films programmeerde het Filmhuis in 2019 circa 140 premières. Grote publiekstrekkers waren onder meer Werk ohne Autor, Dolor y Gloria, Le Grand Bain en Sorry we missed you. Qua documentaires waren The Biggest Little Farm en Free Solo favoriet.

Filmhuis Den Haag ontwikkelde wederom vele programma's op maat, veelal aansluitend op het profiel van de stad en specifieke groepen. Programma's en festivals voor onder meer de Chinese, Indische, Marokkaanse gemeenschap, Haagse filmmakers en bijvoorbeeld liefhebbers van surfen of geschiedenis. Hiervoor werd er samengewerkt met meer dan 90 Haagse organisaties. 

Ook de Film & Debat-avonden i.s.m. Montesquieu Instituut, ProDemos en Nieuwspoort trokken weer veel bezoekers evenals het Movies that Matter Festival en het Eastern Neighbours Film Festival.

Filmeducatie
Op het gebied van filmeducatie heeft Filmhuis Den Haag belangrijke stappen gezet. In 2019 namen opnieuw meer dan 18.000 scholieren deel aan een van de vele educatieve programma’s in Filmhuis Den Haag. Daarnaast nam het Filmhuis het initiatief om een regionaal knooppunt voor film- en beeldeducatie op te zetten, genaamd Beeldung. Met als doel om meer leerlingen in contact te brengen met beeldeducatie, vooral ook buiten de grote steden waar niet altijd toegang is tot geschikt aanbod. Daarbij handelt Beeldung vanuit de vraag vanuit het onderwijs en maakt zij gebruik van netwerken die al succesvol samenwerken met het onderwijs.

Maart 2018 - Vertoning The Wool Doll

Feminist

Op Internationale Vrouwendag 2018 ontvingen wij regisseur Ümmiye Koçak en Hassnae Bouazza interviewde haar. Daarover schreeft zij het artikel 'Feminist': "De echte, verlichte feministe was in Den Haag. Met dank aan het Haagse Filmhuis dat het belang van diversiteit inziet en de kracht van kunst en cultuur omarmt."