ENFF DISCOVERIES 1

Divers, Divers, 76 min, Tijdens ENFF Discoveries 1 vijf korte films: Shok / Raisa / Ogasavara / The Innocent / Import

Onderdeel van: English Specials

De films: Shok / Raisa / Ogasavara / The Innocent / Import

Shok (Jamie Donoughue, 2015, 21 min)

De vriendschap van twee jongens wordt ultiem getest als ze tijdens de Kosovo-oorlog strijden om te overleven. Petrit en Oki zijn beste vrienden. Nadat Oki een fiets koopt wil Petrit er ook absoluut een van zichzelf. Hij vindt een gat in de markt: hij verkoopt sigarettenvloeitjes aan de bezettende Servische troepen. Terwijl de vrienden op de proef worden gesteld, begrijpen ze de ware bedoelingen van de Serviërs en leren ze de betekenis van vriendschap. De samenwerking tussen de Britse regisseur en Kosovo is een film verhaal op zich. Gedurende een reis naar de Balkan in 2010 strandde hij door de IJslandse vulkaanuitbarsting in Kosovo . Daar leerde hij over de geschiedenis van het land en ging hij op zoek naar onbekende verhalen. Voor het schrijven van dit script deed hij meer dan vier jaar onderzoek. Zo ontstond deze korte film die is gebaseerd op het waargebeurde ervaringen van zijn vriend (producent en acteur) Eshref Durmishi.

English: The friendship of two boys is tested to its limits as they battle for survival during the Kosovo war. Petrit and Oki are best friends. After Oki buys a bike, Petrit is desperate to have one of his own. He finds a niche dealing cigarette papers to the occupying Serbian troops. As their relationship is tested to the limits, they understand the true intentions of the Serbians and learn the meaning of friendship. The destiny of the collaboration between the UK director and Kosovo is like a film story in itself. On a trip to the Balkans in 2010, he found himself stranded in Kosovo due to the Icelandic volcano eruption. It was here where he began to learn about the history of the country and explore the untold stories. He researched for over four years before writing the short, which is based on the true events of his friend (producer and actor) Eshref Durmishi.

Raisa (Pavel Cuzuioc, R.Moldova, 2015, 15 min)

Op een koude winterdag reist een jonge vrouw van het platteland naar een plek in de stad waar ze nog nooit eerder is geweest. Ze hoopt daar iets te vinden dat haar toekomst zal veranderen. Bij het aanbreken van de dag begint Raisa aan haar noodlottige reis naar het onbekende. ENFF is trots deze geweldige korte film uit Moldavië te mogen presenteren; Moldavië is een land met een kleine en nog niet heel bekende filmindustrie. De regisseur studeerde eerst in Moldavië en Roemenië en vervolgde zijn opleiding in Oostenrijk. Met dit nauwgezet vertelde, verfijnde verhaal is hij geselecteerd voor de Vienna Independent Shorts 2016 en won hij de Best International Short Film Award op het Sunscreen Film Festival 2016, de 3e Open Poznan Award op het Short Waves Festival 2016 en de Special Mention Award op het Sleepwalkers International Short Film Festival 2015.

English: On a cold winter’s day, a young woman travels from the countryside to an address in the city, where she’s never been before. There she hopes to get something that may affect her future. Raisa sets off on a fateful journey into the unknown at the break of dawn. ENFF is especially glad to have an opportunity to present a great short film from a small and lesser known cinema of the Republic of Moldova. The director who studied in Moldova and Romania continued his education in Austria. With this precisely done, refined story he has been selected for the Vienna Independent Shorts 2016 and won the Best International Short Film Award at the Sunscreen Film Festival 2016, the 3rd Open Poznan Award at the Short Waves Festival 2016 and the Special Mention Award at the Sleepwalkers International Short Film Festival 2015.

Ogasavara (Tato Kotetishvili, 8 min)

Murat en Masha besluiten om te trouwen. Hun romantische beslissing ontketent een humoristische reeks ongelooflijk en trieste verhalen. Vakhtang (Tato) Kotetishvili, fotograaf en regisseur, besteedt bijzondere aandacht aan de beeldtaal in zijn werk. Hij werkte ook als cameraman voor films van andere regisseurs en later als filmmaker en cameraregisseur van zijn eigen korte films.

English: Murat and Masha decide to get married, but their romantic decision will unleash a humorous series of unbelievable and sad stories. Vakhtang (Tato) Kotetishvili being photographer and director, pays special attention to the visual language in his work. He also worked as a cameraman on films of other directors and later as a filmmaker and director of photography of his own short films.

The Innocent (Amir Vitija, 2015, 15 min)

Een jonge taxichauffeur krijgt een ongebruikelijke oproep die een uitzonderlijke situatie veroorzaakt. Wat gebeurt er met de taxichauffeur en wat gebeurt er met de passagier? Dit verhaal roept vele vragen op en heeft onder de oppervlakte een veel diepere laag. Het weerspiegelt de nuances van de complexe samenleving in Kosovo, een nieuw land waar de burgers voortdurend worden geconfronteerd met persoonlijke nachtmerries, veroorzaakt door intensieve oorlogsgebeurtenissen, druk, gevaar en de strijd in het recente verleden. Is het post-traumatische stress of een andere verstoring die het geweten van dit filmkarakter achtervolgt? Al deze belangrijke vragen sluimeren in een sub-laag van deze vertelling, waardoor deze korte film een ongelooflijk complex verhaal vertelt en ons aan het denken zet over de samenleving.

English: A young taxi dispatcher receives an unusual call. It turns into an extraordinary situation. What will happen to the taxi driver and what to the citizen that hired the taxi? The film story opens up many questions and goes much deeper beyond the linear narrative that we follow. It reflects the nuances of the complex society in Kosovo, a new country whose citizens are being constantly confronted with personal nightmares caused by intensive war events, pressure, danger and struggles in the recent past. Is it post-traumatic stress or some other disturbance that haunts the conscious of the film character? All of these important questions are in the sub-layer of the narrative and therefore, this short film provides an amazingly complex story that makes us think and raises important questions about society.

Import (Ena Sendijarevic, 2016, 17 min)
In 1994 komt een jong vluchtelingengezin uit Bosnië na het krijgen van een verblijfsvergunning terecht in een klein dorp in Nederland. Er ontstaan absurde situaties terwijl ze proberen om deze nieuwe wereld hun thuis te maken. Bosnische regisseur, woonachtig in Amsterdam, benadrukt: ''Ik heb mij gericht op de absurditeit van het leven van een vluchteling. Door het houden van een zekere mate van afstand tot de personages en door het voeren van een lichte toon, heb ik geprobeerd personages niet als slachtoffers weer te geven, maar juist om hun menselijkheid te benadrukken.'' 

English: A young Bosnian refugee family ends up in a small village in The Netherlands after getting a residence permit in 1994. Absurd situations arise as they are trying to make this new world their home. Bosnian director, living in Amsterdam, underlines: ‘’I have focused on the absurdity of the life of a refugee. By maintaining a certain degree of distance from the characters and by setting a light tone, I have endeavoured not to diminish the characters to victims but have tried to emphasize their humanity.’’

Regisseur
Divers
Land
Divers
Jaar
2016
Duur
76
Taal
Divers
Ondertiteling
Engels

Tickets kopen