100 jaar vrouwenkiesrecht

75 min

Onderdeel van: Specials

Deze bijeenkomst is openbaar. Aanmeldingen via: info@raadopenbaarbestuur.nl.

Het lijkt zo normaal, dat iedereen mag stemmen.
Maar vrouwen hebben dit recht pas 100 jaar. De Raad voor het Openbaar Bestuur staat stil bij 100 jaar vrouwenkiesrecht en organiseert in het teken hiervan op maandag 9 december een bijeenkomst waarbij zij een onderzoek en essay presenteren over het thema vrouwen in de politiek.

Wat je kunt verwachten:

  • Prof. Monique Leyenaar geeft een lezing over 'Een eeuw vrouwenkiesrecht. En nu?'
  • Kennisinstituur Atria presenteert het onderzoek naar deelname van vrouwen in het openbaar bestuur.
  • Een korte selectie filmfragmenten door het Filmhuis, die een blik geven op dit thema.
  • Afsluitende netwerkborrel.

Meer informatie
De ROB heeft voor deze bijeenkomst prof. Monique Leyenaar gevraagd een essay te schrijven. Daarnaast heeft Atria in opdracht van de ROB onderzoek gedaan naar het aantal vrouwen dat sinds 1946 zitting heeft genomen in het openbaar bestuur. Meer weten over het onderzoek en essay? >Lees meer over 100 jaar Vrouwenkiesrecht.

Jaar
2019
Duur
75

Tickets kopen